VIỆT NAM HỘI NHẬP | VIỆT NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGHội nhập cùng làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới, Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng và môi trường. Việc ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm mới đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực, giúp tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả, giảm chất thải và góp phần bảo vệ môi trường.

Bản quyền thuộc về VTC10 – NETVIET

Nguồn: https://hangxachtayusa.com.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.