Ứng dụng Blues cho giọng thứ (Thuở ấy có em) – trích bài học trong 'Song-based lead guitar'Học guitar dựa trên kỹ năng nghe:
Arranged and played for learning purposes by: Thai Vo Minh
Guitar made by Duy Ngoc shop (105 Nguyen Thien Thuat Str., District 3, Saigon)

Nguồn: https://hangxachtayusa.com.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.