Tụ dịch màng nuôi là gì và nguy hiểm như thế nào? Bao lâu thì khỏi?Tụ dịch màng nuôi (hay tụ dịch dưới màng nuôi) là hiện tượng máu bị tụ lại tại khoảng không gian giữa nhau thai với tử cung.

Nguồn: https://hangxachtayusa.com.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.