Bài viết được đề xuất

3 Bình luận

  1. Một vị Tướng Nga ra lệnh cho thuộc-cấp “cắt TAI “ một binh nhì vì “đã không mặc bình-phục đúng cách”!.Nếu hình phạt này là Quân-luật, thì luật này quá “phi-nhân”! và Vị Tướng ra lệnh này đổi với thuộc-cấp thì quả đã-mắn không kém.Nga là một nước Văn-minh nhất nhì trên thế giới

  2. Thượng tướng trong quân-đội Nga ra lệnh cho thuộc-cấp “cắt tai” một binh-nhì vì một lỗi “mặc binh-phục không đúng cách” thì quả là một mệnh-lệnh “dã-man,phi-nhân-tính” mà loài người không thể chấp-nhận được.Nga là một nước văn-minh thuộc loại nhất-nhì trên thế giới mà vẫn còn tồn-tại những CON-NGƯỜI và LUẬT-LỆ (Quân-luật) như vậy sao?!…

  3. Pô tin at quá lính nga bằng hết mấy thằng chi huy hết đi là hết chiến tranh thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.