Người Việt sơ tán từ Ukraine về nước: Không nghĩ chiến tranh lại xảy ra…Cảm ơn Việt Nam! | VTC NowVTC Now | Sau nhiều năm tha hương kiếm sống, giờ phải hồi hương bởi hoàn cảnh không mong muốn, không ít người từ …

source

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.