Multipoint in Vietnam-Ứng dụng công nghệ đa chuột trong giáo dục tại Việt NamMultipoint là công nghệ của Microsoft, cho phép nhiều chuột cùng hoạt động trên một máy tính cùng một lúc. Khi ứng dụng trong giáo dục, công nghệ đa chuột cho phép các học sinh sử dụng con chuột của mình để tương tác với nhau qua bài học trên màn hình máy chiếu trước toàn lớp.

Nguồn: https://hangxachtayusa.com.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.