Cách thêm nhãn dán siêu đơn giản trong ứng dụng CAPCUT𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚𝐮 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐕𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐄́𝐎 𝐯𝐮𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

Là thấy các chị em Bỉm Sữa bắt đầu có hứng thú với việc làm video, và làm video tốt hơn mỗi ngày.

Là thấy mọi người chăm chỉ trau chuốt cho những chiếc Video chất lượng hơn.

Là thấy mọi người có những chiếc video đầu tay mang nét riêng của chính mình, cho ngành hàng mình theo đuổi đến mức khiến Vân cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

1 chiếc video duyên dáng, chuyên nghiệp ai cũng có thể. Mình chỉ là người dẫn đường nhiệt thành, giúp bạn khai phá được khả năng tiềm ẩn của chính mình mà thôi.

𝐒𝐚𝐮 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧: 𝐇𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐞́𝐨, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐨 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐨̛𝐧. 𝐀𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐚̃𝐲 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐬𝐨́𝐭 𝟏 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐞́𝐨 𝐧𝐡𝐚.

Love you!
———————————————————
*** KẾT NỐI VỚI VÂN KHÔNG BÉO***
Facebook:
———————————————————
#hoclamvideocungvankhongbeo

Nguồn: https://hangxachtayusa.com.vn

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.