Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ được 5-7 ngày | VTC Now

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.