Danh Mục
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

RONG BIỂN

Hiển thị: Danh sách/ Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BIBIGO SAVORY ROASTED KOREAN SEASONED SEAWEED (5G)
Rong biển không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà nó còn có nhiều tác dụng dược lý quý giá. Một số..
14,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - BBQ SAUCE (3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
7,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - BBQ SAUCE (6X3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
36,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - CLASSIC (3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
7,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - CLASSIC (6X3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
36,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - SPICY FLAVOR (3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
7,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - SPICY FLAVOR (6X3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
36,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - SPICY GRILLED SQUID (3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
7,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - SPICY GRILLED SQUID (6X3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
36,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - TOM YUM GOONG  (3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
7,000.00VND
BIG ROLL GRILLED SEAWEED ROLL - TOM YUM GOONG  (6X3,6G)
Rong biển đã được chứng minh là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rong biển có nhiều chất dinh dưỡ..
36,000.00VND
DONGSUNG ROASTED KOREAN SEASONED LAVER SEAWEED (5G)
Rong biển không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà nó còn có nhiều tác dụng dược lý quý giá. Một số..
14,000.00VND
JAYONE SEASONED & ROASTED SEAWEED (5G)
* Rong biển Jayone được rang nhẹ với dầu mè, dầu ngô, dầu tía tô và muối biển tự nhiên, sau đó ch..
14,000.00VND
JAYONE SEASONED & ROASTED SEAWEED DOL JA BAN (80G)
* Rong biển Jayone được rang nhẹ với dầu mè, dầu ngô, dầu tía tô và muối biển tự nhiên, sau đó ch..
104,000.00VND
KIRLAND ROASTED SEASONED SEAWEED WINTER HARVEST (17G)
Rong biển không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà nó còn có nhiều tác dụng dược lý quý giá. Một số..
45,000.00VND

Tiffany-Chuyên Hàng Sách Tay USA - 527 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn - Điện thoại:0909735721- Email: tiffanythungo@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật